General Meetings


Annual General Meeting

The annual general meeting of Veloxis Pharmaceuticals A/S was held on 26 March 2015.

Total number of shares and voting rights at the date of the notice
The share capital of the company is DKK 166,299,731.40 divided into shares of DKK 0.1 or multiples thereof. Each share amount of DKK 0.1 carries one vote at the general meeting.

  • Total no. of shares: 1,662,997,314
  • Total no. of votes: 1,662,997,314

 

Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling for Veloxis Pharmaceuticals A/S blev afholdt den 26. marts 2015.

Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
Selskabets aktiekapital på DKK 166.299.731,40 er fordelt på aktier à DKK 0,1 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 0,1 giver én stemme på generalforsamlingen.

  • Samlet antal aktier: 1.662.997.314
  • Samlet antal stemmer: 1.662.997.314


Generalforsamling
PDF Forløb af ordinær generalforsamling 336.9 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis indkalder til ordinær generalforsamling 356.8 KB   Add to Briefcase
PDF Tilmeldingsblanket med fuldmagt og brevstemme  60.0 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis Vedtægter 442.9 KB   Add to Briefcase
Annual General Meeting
PDF Passing of Annual General Meeting 361.9 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis convene annual general meeting 205.0 KB   Add to Briefcase
PDF Registration Form with Proxy and Absentee Vote  57.9 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis Articles of Association 561.5 KB   Add to Briefcase