General Meetings


Annual General Meeting

The annual general meeting of Veloxis Pharmaceuticals A/S was held on 26 March 2015.

 

Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling for Veloxis Pharmaceuticals A/S blev afholdt den 26. marts 2015.
 Generalforsamling
PDF Generalforsamlingsreferat 414.7 KB   Add to Briefcase
PDF Forløb af ordinær generalforsamling 336.9 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis indkalder til ordinær generalforsamling 356.8 KB   Add to Briefcase
PDF Tilmeldingsblanket med fuldmagt og brevstemme  60.0 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis Vedtægter 437.1 KB   Add to Briefcase
Annual General Meeting
PDF Minutes of General Meeting 414.7 KB   Add to Briefcase
PDF Passing of Annual General Meeting 361.9 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis convene annual general meeting 205.0 KB   Add to Briefcase
PDF Registration Form with Proxy and Absentee Vote  57.9 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis Articles of Association 554.8 KB   Add to Briefcase