General Meetings


Annual General Meeting

Veloxis Pharmaceuticals A/S' Annual General Meeting 2016 will be held on Wednesday, 6 April 2016 at Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm, Denmark. The deadline for submitting proposals to be included on the agenda is on Tuesday, 23 February 2016. Proposals may be sent by email to jst@veloxis.com or by mail to Veloxis Pharmaceuticals A/S, Agern Alle 24, building 4, 2nd floor, 2970 Hørsholm. Denmark.

 

Total number of shares and voting rights at the date of the notice
The share capital of the company is DKK 166,378,357.50 divided into shares of DKK 0.1 or multiples thereof. Each share amount of DKK 0.1 carries one vote at the general meeting.

Total no. of shares: 1,663,783,575

Total no. of votes: 1,663,783,575

 

Ordinær generalforsamling

Veloxis Pharmaceuticals A/S' ordinære generalforsamling 2016 vil blive afholdt onsdag den 6. april 2016 på adressen Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm. Sidste frist for fremsættelse af forslag til optagelse på dagsordenen er tirsdag den 23. februar 2016. Forslag kan sendes pr. email til jst@veloxis.com eller pr. post til Veloxis Pharmaceuticals A/S, Agern Alle 24, bygning 4, 2. sal, 2970 Hørsholm

 

Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
Selskabets aktiekapital på DKK 166.378.357,50 er fordelt på aktier à DKK 0,1 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 0,1 giver én stemme på generalforsamlingen.

Samlet antal aktier: 1.663.783.575

Samlet antal stemmer: 1.663.783.575


 Extraordinary General Meeting
PDF EGM Minutes July 2016 - Veloxis Pharmaceuticals AS 105.1 KB   Add to Briefcase
PDF Extraordinary General Meeting Convening Notice 168.5 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis July 2016 EGM - Registration Form 140.5 KB   Add to Briefcase
Generalforsamling
PDF Generalforsamlingsreferat 524.7 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis indkalder til ordinær generalforsamling 379.3 KB   Add to Briefcase
PDF Tilmeldingsblanket med fuldmagt og brevstemme 152.4 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis Vedtægter 461.0 KB   Add to Briefcase
PDF AGM 2016 Presentation  1.3 MB   Add to Briefcase
Annual General Meeting
PDF Minutes of General Meeting 524.7 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis convene annual general meeting 227.2 KB   Add to Briefcase
PDF Registration Form with Proxy and Absentee Vote 150.1 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis Articles of Association 581.8 KB   Add to Briefcase
PDF AGM 2016 Presentation  1.3 MB   Add to Briefcase