General Meetings


Annual General Meeting

The annual general meeting of Veloxis Pharmaceuticals A/S is held on 26 March 2015. The deadline for any shareholder requests to have a specific issue included on the agenda is on 18 February 2015.

Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling for Veloxis Pharmaceuticals A/S afholdes den 26. marts 2015. Datoen for aktionærernes seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen er den 18. februar 2015.Generalforsamling
PDF Veloxis forløb af ordinær generalforsamling 261.8 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis indkalder til ordinær generalforsamling 278.6 KB   Add to Briefcase
PDF Tilmeldingsblanket med fuldmagt og brevstemme 107.6 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis vedtægter - udkast 356.9 KB   Add to Briefcase
Annual General Meeting
PDF Veloxis Passing of Annual General Meeting 262.7 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis convene annual general meeting 185.7 KB   Add to Briefcase
PDF Registration Form with Proxy and Absentee Vote 107.2 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis Articles of Association - draft 467.7 KB   Add to Briefcase