General Meetings


Notice to Convene Annual General Meeting

The board of directors of Veloxis Pharmaceuticals A/S, CVR no. 26 52 77 67 ("the Company), hereby convenes the annual general meeting in the Company which will be held:

Wednesday 9 April 2014 at 1 p.m. at

Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm, Denmark.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Veloxis Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 26 52 77 67 ("Selskabet"), indkalder hermed til Selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes:

Onsdag den 9. april 2014 kl. 13 på adressen

Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm, Danmark.

 

Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

Selskabets aktiekapital på DKK 166.057.242,6 er fordelt på aktier à DKK 0,1 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 0,1 giver én stemme på generalforsamlingen.

  • Samlet antal aktier: 1.660.572.426
  • Samlet antal stemmer: 1.660.572.426

Total number of shares and voting rights at the date of the notice The share capital of the company is DKK 166,057,242.6 divided into shares of DKK 0.1 or multiples thereof. Each share amount of DKK 0.1 carries one vote at the general meeting.

  • Total no. of shares: 1,660,572,426
  • Total no. of votes: 1,660,572,426

Shareholder portal

AktionærportalenGeneralforsamling
PDF Veloxis indkalder til ordinær generalforsamling 278.6 KB   Add to Briefcase
PDF Tilmeldingsblanket med fuldmagt og brevstemme 107.6 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis vedtægter - udkast 356.9 KB   Add to Briefcase
Annual General Meeting
PDF Veloxis convene annual general meeting 185.7 KB   Add to Briefcase
PDF Registration Form with Proxy and Absentee Vote 107.2 KB   Add to Briefcase
PDF Veloxis Articles of Association - draft 467.7 KB   Add to Briefcase